Konzultujte situaci
se svým lékařem

3 kroky, jak předejít dalšímu infarktu nebo mrtvici [1-5]

Věděli jste, že infarkt myokardu nebo mozková mrtvice se mohou opakovat? Pokud jste prodělali srdeční infarkt, mozkovou mrtvici nebo jste léčení s ischemickou chorobou dolních končetin jste ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku. Pro předejití opakované příhody je pro Vás naprosto zásadní dodržovat následující 3 kroky:

1

Pravidelně navštěvujte praktického lékaře a specialistu [3-5]

Pokud jste překonali srdeční infarkt, mozkovou mrtvici nebo jste léčení s ischemickou chorobou dolních končetin, je důležité abyste pravidelně navštěvovali Vašeho praktického lékaře a specialistu (kardiolog, internista, angiolog nebo neurolog). Ti můžu, křomě jiného, pravidelně sledovat hladinu vašeho cholesterolu a nastavit s Vámi režim, který pomůže udržet cholesterol na uzdě a snížit riziko dalších komplikací.

2

Znám svou cílovu hodnotu LDL cholesterolu [1,2]

Vysoká hladina LDL cholesterolu je spojena s nemocemi srdce a cév a rizikem mozkové mrtvice. Proto je důležité udržovat ho v přiměřených hodnotách dle toho, jaké rizikové faktory máme. ­Pokud jste srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici už prekonali, jste ve velmi vysokem riziku a platí pro Vás nasledujíci cílová hodnota LDL cholesterolu:

Velmi vysoké riziko
Ideální LDL číslo < 1,4 mmol/l
Každý kdo již prodělal infarkt nebo mrtvici, je ve velmi vysokém riziku!

Co znamená LDL cholesterol? Podívejte se na video Proč je zlý cholesterol horší, než jste tušili.

3

Aktivně se zajímam o dosažení mé cílové hodnoty LDL cholesterolu [3-5]

Léčba vysokého cholesterolu má dvě důležité části – zdravý životní styl a léky, které snižují hladinu cholesterolu v krvi. Zdravý životní styl stojící primárně na vyvážené stravě, pohybu a nekouření je dobrý základ, nedokáže ale spravit všechno. Například z potravy totiž získáváme jen okolo 20 % cholesterolu, zbývajících 80 % si tělo vyrábí samo.

Pro dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu (<1,4 mmol/l) jsou proto u pacientů po srdečním infarktu nebo mozkové mrtvici nezbytné léky, které pomáhají snížit LDL cholesterol. Základní skupinou léků k snížení LDL cholesterolu jsou statiny, které by měli užívat všichni pacienti po srdečním infarktu. Pokud se nedaří dosáhnout cílovou hodnotu ani se statiny je nutné přidat další skupiny léků. Dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu je totiž naprosto zásadní pro snížení rizika další srdeční nebo mozkové příhody.

Řešit LDL cholesterol stojí za to,

protože každé snížení LDL cholesterolu pomáhá snižovat riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, infarktu, mozkové mrtvice, dalších onemocnění srdce a cév [6].

Infarkt

Mozková mrtvice

Další onemocnění srdce a cév

heart

Zjistěte si, jaké je Vaše ideální LDL číslo a zda jej dosahujete.

[1] Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk [published correction appears in Eur Heart J. 2020 Nov 21;41(44):4255]. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455

[2] Vrablík, Michal, et al.. "Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019." Cor Vasa 62.2 (2020): 185-97. Print.

[3] Ošťádal, Petr, et al.. "Stručný souhrn doporučení pro dlouhodobou péči o nemocné po infarktu myokardu 2022." Cor Vasa 64.Suppl.1 (2022): 7-28. Print.

[4] Aboyans, Victor et al. “2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases(ESVS).” European heart journal vol. 39,9 (2018): 763-816. doi:10.1093/eurheartj/ehx095

[5] Sacco, Ralph L et al. “Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack.” Stroke vol. 37,2 (2006): 577-617. doi:10.1161/01.STR.0000199147.30016.74

[6] Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration et al. “Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials.” Lancet (London, England) vol. 376,9753 (2010): 1670-81. doi:10.1016/S0140-6736(10)61350-5

 

CZ2208261634/08/2022