5_co dela chol.jpg

Co dělá cholesterol mým cévám aneb ateroskleróza jako předvoj závažných chorob

Zvýšenou hladinu cholesterolu má více než 70 % dospělé populace.1 Může způsobit aterosklerózu – onemocnění, které je příčinou infarktu, mozkové mrtvice či srdečního selhání.2 Cholesterol se už od raného věku pomalu usazuje v cévách každého z nás. S přibývajícím věkem navíc přirozeně dochází také k opotřebení cév, které vznik aterosklerózy podporuje. Dlouhou dobu na sebe nijak neupozorní a tiše škodí uvnitř našeho těla. Některé faktory jejího rozvoje ale dokážeme ovlivnit.3

Škodlivý cholesterol ucpává naše cévy

Ateroskleróza, známá také pod názvem kornatění tepen, je zánětlivé onemocnění cév, které je způsobeno ukládáním škodlivého tzv. LDL cholesterolu a dalších tuků do jejich stěn.4 Ukládáním těchto látek se postupně vytvářejí takzvané aterosklerotické pláty, které zužují cévy a tím zpomalují nebo i plně znemožňují průtok krve. K určitým orgánům se tak nedostává dostatek okysličené krve, a nemohou proto plně fungovat. Následně pak dochází k jejich poškození a k život ohrožujícím situacím.5

Zúžení cév zároveň zvyšuje riziko jejich úplného ucpání krevní sraženinou. K němu může dojít kdekoli v těle, nejnebezpečnější je poškození tepen v srdci a mozku.6 S přibývajícím věkem navíc tepny slábnou, ztrácejí elasticitu a jsou náchylnější k poškození. O to větší je riziko vytváření aterosklerotických plátů a vzniku život ohrožujících onemocnění.5 Více o typech cholesterolu zde.

Některé rizikové faktory aterosklerózy můžeme ovlivnit

Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy můžeme rozdělit na námi ovlivnitelné a neovlivnitelné. Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, pohlaví a genetické dispozice. Ačkoli není v našich možnostech tyto faktory změnit, mějte je na paměti při konzultaci s lékařem a případné léčbě. Zejména rodinné anamnéze věnujte spolu s vaším lékařem dostatečnou pozornost – upozorněte ho, pokud víte o kardiovaskulárních onemocněních u vašich příbuzných.3

K rozvoji aterosklerózy přispívá i řada rizikových faktorů, které můžeme ovlivnit. Především je to:

• vysoký cholesterol, tzv. dyslipidemie,
• kouření,
• vysoký krevní tlak,
• cukrovka,
• obezita,
• nízká fyzická aktivita.3

Základem prevence rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění je vždy přijetí zásad zdravého životního stylu. Fyzická aktivita společně se zdravým jídelníčkem pomáhají snížit tělesnou hmotnost, dosáhnout bezpečných hodnot krevního tlaku a nastavit rovnováhu cholesterolu v těle. V řadě případů ale tato opatření nemusí stačit a je třeba přidat také užívání léků. Více o léčbě vysokého cholesterolu zde.7

Ateroskleróza je předvoj srdečně-cévních onemocnění

Mějte na paměti, že ateroskleróza je hlavní příčinou srdečně-cévních onemocnění.8 Zajímejte se o proto o své hodnoty LDL cholesterolu a riziko rozvoje aterosklerózy při preventivních prohlídkách u lékaře. O optimálních hodnotách cholesterolu si přečtěte více zde.

Pokud se ateroskleróza projeví, jedná se často o nemoci, které mají fatální následky pro vaše zdraví. Uzavření tepny aterosklerotickým plátem či krevní sraženinou může mít podle svého umístění za následek:

• srdeční infarkt,
• mozkovou mrtvici,
• akutní srdeční selhání,
• ischemickou chorobu srdeční nebo
• ischemickou chorobu dolních končetin.3

Jak se tyto nemoci projevují, si můžete přečíst v článku zde.

Konzultujte s lékařem pravidelně vaše riziko rozvoje aterosklerózy a předcházejte tak závažným kardiovaskulárním onemocněním. Více informací o prevenci aterosklerózy si přečtěte v našem článku Jak na zdravé hladiny cholesterolu: strava dělá jen 20 %.

 

Zdroje:
1. CÍFKOVÁ, Renata, et al. 30-year trends in major cardiovascular risk factors in the Czech population, Czech MONICA and Czech post-MONICA, 1985 – 2016/17 [online]. May 11, 2020 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232845
2. Healthline. Atherosclerosis [online]. [Cit. 2021-03-18]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/atherosclerosis
3. ČEŠKA, R., PRUSÍKOVÁ, M., ŠNEJDRLOVÁ, M. Predikce a prevence aterosklerózy a personalizovaná léčba dyslipidemii. Kardiol Rev Int Med. 2011, 13(2): 81–86. [Cit. 2021-03-18]. Dostupné z: https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2011-2/predikce-a-prevence-aterosklerozy-a-personalizovana-lecba-dyslipidemii-35126
4. IKEM. Cholesterol a triglyceridy [online]. [Cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/cholesterol-a-triglyceridy/a-1990/
5. Healthline. Atherosclerosis [online]. [Cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/atherosclerosis#causes
6. Healthline. Atherosclerosis [online]. [Cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/atherosclerosis#risk-factors
7. Healthline. When does Atherosclerosis begin [online]. [Cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-disease/atherosclerosis-when-it-starts
8. IKEM. Cholesterol a triglyceridy [online]. [Cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/ischemicka-choroba-srdecni-ichs/a-420/