Ejekční frakce při srdečním selhání. Pochopte lékaře, když o ní mluví

Když vám lékař sdělí diagnózu srdečního selhání, pravděpodobně použije spoustu lékařských termínů, ve kterých se můžete snadno ztratit. Pojďme se podívat na jeden z nich - ejekční frakci. S tímto spojením se setkáte, až se svým lékařem budete probírat závažnost vašeho typu srdečního selhání.

Ejekční frakce (nebo jen EF) je ukazatel, který udává, jaké množství krve srdce vypumpuje při každém stahu.1

Lékař určí ejekční frakci tak, že provede některé ze specializovaných vyšetření. Nejčastěji se jedná o tzv. echokardiografii, která používá ultrazvukové vlny k zobrazení vašeho srdce. Méně často se používají i jiné typy vyšetření, například tzv. magnetická rezonance.1 Lékař by vám měl vyvsvětlit, jaký typ testu ve vašem případě provede a jak celé vyšetření proběhne.

Ejekční frakce vyjadřuje, jak velká část krve je při každém srdečním stahu vypumpována do krevního oběhu. Je to poměr množství krve v jedné ze srdečních komor ve chvíli, kdy je „plná“ (tedy před úderem srdce - jeho stažením) a množství krve v komoře ve chvíli po úderu (po vypumpování části krve do krvného oběhu).1

EF se vždy udává v procentech. Když vám tedy lékař řekne, že vaše ejekční frakce je 50%, znamená to, že srdce při každém stahu vypumpuje 50% krve, která se v komoře nachází před stahem.1

 

Ejekční frakce = Množství krve vypumpované ze srdeční komory

Celkové množství krve v srdeční komoře před stahem
Normal heart pumping

U zdravého srdce jsou stěny srdečních komor pružné a silné. Komora se proto může bez problémů naplnit a při stažení srdce je do krevního oběhu vypumpováno správné množství krve.1

Normální ejekční frakce je mezi 50 - 70%.1

Obr.: Komory se normálně plní krví.
Zleva: Pravá síň, Diastola (plnění), Pravá komora, Levá komora, Levá síň.


HFrEF heart pumping

Snížení ejekční frakce (tedy menší procento krve, které je ze srdce vypumpováno) může značit srdeční selhání, v tomto případě se jedná o srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí.

Při tomto typu srdečního selhání bývají srdeční komory zesláblé a často zvětšené - srdce má potíž vypumpovat dostatečné krve do těla. Pacientova ejekční frakce je nižší než 40%.1

Obr.: Zesláblé komory se plní menším množstvím krve, než je obvyklé. 


HFpEF heart pumping

 

 

Můžete ale mít srdeční selhání i v případě, že se vaše ejekční frakce pohybuje v normálních hodnotách. Takovému případu se říká srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí. Srdce pumpuje normálně, ale srdeční komory jsou ztuhlé. Kvůli tomu se nemohou dostatečně naplnit krví a do těla tedy není vypumpováno tolik krve, kolik je zapotřebí.1

Obr.: Zvětšené komory se plní krví.

 

Přibližně polovina všech pacientů se srdečním selháním má redukovanou ejekční frakci, lékař tomuto typu může říkat také systolické srdeční selhání. Ze zbývající poloviny má většina pacientů zachovanou ejekční frakci, diagnózu nazývanou také jako diastolické srdeční selhání.2

Zhruba 1 z 10 pacientů se srdečním selháním má EF na pomezí mezi redukovanou a zachovanou ejekční frakcí. To znamená, že jeho hodnoty EF jsou mezi 40-50%. Tomu se někdy říká srdeční selhání s ejekční frakcí ve středním pásmu (Mid-Range Ejection Fraction).2,3

Měření EF je pro lékaře užitečné při posuzování kondice vašeho srdce, stejně tak pro stanovení diagnózy srdečního selhání a sledování jeho vývoje. Také může být vodítkem pro určení léčby, která je pro vás nejvhodnější. Pokud máte otázky týkající se ejekční frakce nebo jejího měření, vždy se obraťte na svůj lékařský tým.

Co je dobré si zapamatovat:

  • Ejekční frakce měří množství krve vypumpované srdcem do krevního oběhu při každém stahu.
  • Váš lékař používá ejekční frakci k diagnostikování a sledování vývoje srdečního selhání.
  • Je možné mít normální ejekční frakci, a přesto mít srdeční selhání.
  • Mluvte se svým lékařem, pokud si nejste jistí, co vaše hodnota EF znamená.

 

1) Cleveland Clinic. Ejection Fraction. Available here: http://my.clevelandclinic.org/health/articles/ejection-fraction. Last accessed January 2017.
2) Lam C, et al. Understanding heart failure with mid-range ejection fraction. JACC: Heart Failure. (2016):4(6):473-476. doi: 10.1016/j.jchf.2016.03.025.
3) J. Špinar , et al., Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání z roku 2016. Připraven Českou kardiologickou společností, Cor et Vasa 58 (2016);  e597-e637.