3_Vysokym cholesterolem trpi 7 z 10 Cechu.jpg

Vysokým cholesterolem trpí 7 z 10 Čechů. Způsobuje nejen infarkt a mrtvici

Vysoký cholesterol se může týkat i vás a vašich blízkých. Zvýšenou hladinou cholesterolu trpí 75 % všech dospělých mužů a 70 % žen.1 Usazování cholesterolu do stěn cév může způsobit infarkt, mozkovou mrtvici, tranzitorní ischemickou ataku (tzv. malá mrtvice), chronickou ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, která nezřídka končí amputací, selhání ledvin, aneurysma aorty a další vážná onemocnění cév.2,3 Ačkoliv jej dlouho nepocítíte, jeho dopady mohou být fatální. Vysoký cholesterol vás může připravit o to nejcennější – vaše blízké.

Ateroskleróza je začátkem řady zničujících onemocnění

Ateroskleróza je chronické onemocnění cév, jehož hlavní příčinou je vysoká hladina cholesterolu v krvi. Škodlivý (LDL) cholesterol se ukládá do cév a tvoří usazeniny. Ty omezují průtok krve a mohou způsobit jejich úplné uzavření. K uzávěru cévy může dojít kdekoli ve vašem těle. Více o ateroskleróze zde.2 Ateroskleróza nejčastěji způsobuje cévní onemocnění:

• srdce – ischemická choroba srdeční a infarkt,
• mozku – mrtvice,
• dolních končetin – ischemická choroba dolních končetin.

Předstupeň infarktu může být ischemická choroba srdeční

Srdeční svalovina pro svou funkci potřebuje neustálý přísun kyslíku a živin. Jinak dochází k jejímu nedokrvení, které je označováno jako ischemická choroba srdeční. Téměř vždy je příčinou tohoto onemocnění ateroskleróza – usazený cholesterol a další tuky v cévách. Projevy onemocnění jsou široké – od bezpříznakového průběhu po bolesti na hrudníku (tzv. přechodná ischémie), odumření srdeční svaloviny – infarkt, až po srdeční selhání a náhlou smrt. Pokud není včas vhodně léčena, může se rozvinout v infarkt a další život ohrožující stavy.4

Uzavření srdeční cévy způsobuje infarkt

Pokud dojde k ucpání srdečních (věnčitých) tepen srdce, mluvíme o srdečním infarktu. Věnčité tepny se nacházejí na povrchu srdce. Jejich úkolem je zásobovat srdeční sval kyslíkem, aby mohl neustále pumpovat krev do celého těla. Pokud dojde k jejich uzavření, část srdeční tkáně odumře z důvodu nedostatečného okysličení. Srdeční infarkt může doprovázet několik příznaků:

• bolest na hrudi,
• pocení,
• nevolnost,
• fyzické vyčerpání,
• obtíže s dýcháním.5

Mozková mrtvice vzniká usazením cholesterolu

Cévní mozková příhoda nebo lidově mozková mrtvice znamená akutní stav, kdy praskne nebo se ucpe céva zásobující mozek. Stejně jako například u infarktu k ní může dojít kvůli usazenině tvořené cholesterolem a tuky ve stěnách cév. Mozek je extrémně citlivý na neustálý přísun kyslíku. Zastavení toku okysličené krve do mozku vede k jeho trvalému poškození, dlouhodobému fyzickému postižení pacienta a někdy i náhlému úmrtí.6 Jako projev mrtvice se může nejčastěji objevit:

• ochrnutí – oslabením horní a/nebo dolní končetiny na jedné straně těla,
• ochrnutí poloviny obličeje a pokles ústního koutku na jedné straně tváře,
• potíže s mluvením či porozuměním řeči,
• porucha rovnováhy a koordinace pohybů,
• závratě s nucením na zvracení anebo se zvracením,
• problémy s chůzí či stáním na místě,
• silná neobvyklá bolest hlavy a
• náhlé potíže s viděním.7

Ischemická choroba dolních končetin může vést až k amputaci

Podobně jako tomu je u srdečního svalu, ateroskleróza může zásadně zhoršit i prokrvení dolních končetin. Ukládání tukových plátů do tepen je postupně zužuje a zmenšuje průtok krve. Zpočátku se onemocnění může projevit pouze pocitem chladných nohou. Postupně ale způsobuje svalovou až křečovitou bolest nejen při chůzi, ale i v noci, a zabraňuje tak klidnému spánku. V posledním stadiu nemoci dochází k odumírání tkání nejprve u prstů na nohou, později celé končetiny, což může vést až k její amputaci.8

Důsledky vysokého cholesterolu jsou mnohdy fatální, lze jim ale předcházet včasnou diagnostikou a vhodnou léčbou. Konzultujte proto pravidelně svou hladinu cholesterolu s praktickým lékařem a zajímejte se o to, jak těmto onemocněním předcházet. Více informací o prevenci vysokého cholesterolu najdete zde.

Zdroje:
1. CÍFKOVÁ, Renata. 30-year trends in major cardiovascular risk factors in the Czech population, Czech MONICA and Czech post-MONICA, 1985 – 2016/17 [online]. May 11, 2020 [cit. 15. 3. 2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232845
2. Healthline. Atherosclerosis [online]. [Cit. 5. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/atherosclerosis#TOC_TITLE_HDR_1
3. Mayo Clicic. Arteriosclerosis/atherosclerosis [online]. [Cit. 5. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569
4. IKEM. Ischemická choroba srdeční – ICHS [online]. [Cit. 5. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/ischemicka-choroba-srdecni-ichs/a-420/
5. Healthline. Heart attack [online]. [Cit. 5. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-attack
6. Healthline. Stroke symptoms [online]. [Cit. 5. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/stroke#symptoms
7. FNUSA. Cévní mozková příhoda [online]. [Cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.fnusa.cz/o-nemocnici/cmp/cevni-mozkova-prihoda-detailne/
8. Nemocnice na Homolce. Ischemická choroba dolních končetin [online]. [Cit. 5. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-kardiovaskularni-program/11635-kardiologie-kar/11697-nase-sluzby/ischemicka-choroba-dolnich-koncetin/