Typy srdečního selhání

Diagnóza srdeční selhání není v dnešní době neřešitelný problém, naopak. Díky posunům dnešní medicíny, dodržování doporučeného režimu a aktivnímu přístupu pacienta jde s takovým onemocněním žít spokojeně. Nikdy ale není na škodu dozvědět se o své nemoci trochu víc. Pojďme se podívat na srdeční selhání trošku zblízka. Není totiž jenom jedno. Lékaři jich rozeznávají hned několik. Kdyby se náhodou lékař při další návštěvě zmínil o některém z nich, budete přesně vědět, o čem je řeč.

Členění, které budete znát: akutní a chronické

Jak jsme už zmínili, typů srdečního selhání rozlišujeme několik. Není ale potřeba začínat hned složitostmi. To základní bývá často tím nejdůležitějším. V případě srdečního selhání mluví totiž lékaři nejčastěji o akutním a chronickém. Pokud dojde k akutnímu srdečnímu selhání, jedná se o náhlý a akutní stav, při kterém v řádu hodin či minut dochází k výraznému zhoršení příznaků a pacient může být i v ohrožení života. Často je proto potřeba volat záchrannou službu a obvykle následuje hospitalizace. Naopak chronické srdeční selhání se u pacienta rozvíjí pozvolna a dlouhodobě. Jedná se o dlouhodobý stav, kdy srdce nedokáže správně a dostatečně pumpovat krev a tělo tak nezvládá fungovat jako dříve.1

Druhy srdečního selhání podle oslabené srdeční komory

Typ srdečního selhání rozlišujeme i podle toho, jaká srdeční komora je oslabená. K srdečnímu selhání může totiž dojít jak v levé, tak i v pravé srdeční komoře, ale také v obou komorách zároveň.2

   1. Levostranné srdeční selhání3

Levá srdeční komora je umístěna v levé spodní části našeho srdce a stará se o pumpování okysličené krve do našeho těla. K levostrannému srdečnímu selhání dochází tehdy, když levá srdeční komora přestává fungovat jako pumpa. Srdce pak není schopné pořádně rozvádět okysličenou krev po těle. Tkáním a orgánům se tak nedostanou všechny potřebné živiny, krev se navíc začne hromadit na plicích, což může způsobit obtíže při dýchání a pocit dušnosti. Levostranné srdeční selhání je u pacientů nejčastější.

   2. Pravostranné srdeční selhání4

Pravá srdeční komora má na starost pumpování krve z těla do plic, kde potom dojde k jejímu okysličení. Když pravá srdeční komora nedokáže plně fungovat, mluvíme o pravostranném srdečním selhání. Hlavním projevem je hromadění krve v těle a tvorba otoků, nejčastěji v oblasti dolních končetin, kolem kotníků a výše. V našem organismu je vše propojené a není tomu jinak ani v případě srdečního selhání. Pravostranné srdeční selhání je obvykle vyvoláno levostranným srdečním selháním. Hromadění krve na plicích způsobené levostranným srdečním selháním totiž nutí pravou komoru k vyššímu výkonu. To ji může přespříliš zatížit a ona začne selhávat.

Typy srdečního selhání podle postižené srdeční činnosti

Aby to nebylo tak jednoduché, srdeční selhání se dělí také podle toho, jaká část srdeční činnosti má omezenou funkci. Mluvíme pak o systolickém a diastolickém srdečním selhání.5 Předtím, než se pustíme do jejich vysvětlení, pojďme si říct, co to vlastně ona systola a diastola jsou.

Systola je srdeční stah, tedy mechanismus, při kterém dochází ke stažení srdečního svalu obou komor a vypuzení krve z levé komory do těla a z pravé komory do plic. Diastola se říká úseku mezi dvěma systolami, tedy mezi dvěma srdečními stahy, kdy se srdeční sval komor uvolňuje a komory se plní krví, která je pak při dalším stahu opět vyslána nazpět do oběhu.6 Od toho, jak funguje, respektive nefunguje tento mechanismus v našem srdci, se odvíjí další dva typy srdečního selhání.

Nepřehlížejte signály vašeho těla a zapomeňte na slova „to nic není, to vydržím“. Nečekejte, až napočítáte 5 důvodů, proč jít k lékaři, někdy stačí jen jeden. Protože pokud vaše srdce nebude dostatečně silné, nebudete mít dostatek síly ani vy.

   1. Systolické srdeční selhání

Stahy srdce jsou nezbytné k pumpování krve a zachování krevního oběhu. V momentě, kdy se srdeční komora nedokáže dostatečně stahovat, dochází k systolickému srdečnímu selhání. Lékaři této poruše      fungování srdce říkají systolická dysfunkce. Obvykle k ní dochází, když je svalovina srdečních komor oslabená či přetížená. Systolické srdeční selhání je celkově častější u mužů než u žen.7

   2. Diastolické srdeční selhání8

K diastolickému srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval oproti normálnímu stavu zesílený neboli zbytnělý. Co to ale znamená? Zjednodušeně jde o to, že srdeční svalovina komor se zvětšuje v reakci na zvýšenou zátěž, kterou představuje například vysoký krevní tlak, nebo v důsledku některých jiných chorob. Je to proces podobný zvětšování svalů při posilování a zvedání činek. Pro srdeční komory je pak těžší se v diastole uvolnit a plnit se krví. Tento problém se odborně nazývá diastolická dysfunkce. Prakticky to pak znamená, že se krev hromadí před postiženou komorou. K diastolickému srdečnímu selhání    dochází obecně o něco častěji u žen než u mužů.

Zdroje:
1 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure
2 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure
3 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure
4 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure
5 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure
6 Slovníček lékařských termínů z oblasti kardiologie. In: IKEM [online]. Praha 4 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/kardiocentrum/klinika-kardiologie/pro-pacienty/slovnicek-lekarskych-terminu-z-oblasti-kardiologie/a-189/
7 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure
8 MOORE, Kristeen a ROTH, Erica. Heart Failure. In: Healthline [online]. San Francisco, USA: Healthline Media [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/heart-failure