caste_hospitalizace.jpg

Časté hospitalizace nejsou standard. Ani se srdečním selháním

Může se zdát, že s rozvojem chronického srdečního selhání přicházejí časté hospitalizace, ale nemusí tomu tak být. Důležitou roli hraje dodržování režimových opatření a také pravidelné návštěvy vašeho lékaře.1 Časté a opakované hospitalizace nejsou ani se srdečním selháním normální. Proto je důležité nastavit léčbu tak, aby vaše srdce nevolalo o pomoc.

Časté hospitalizace mají velký vliv na kvalitu života

Akutní zhoršení zdravotního stavu a s ním spojené pobyty v nemocnici nejsou nikdy příjemné. Přinášejí s sebou stres, strach a nejistotu. A co víc, mohou vaše srdce ještě více poškodit a tím snížit kvalitu vašeho života do budoucna. Průměrná délka hospitalizace je u pacientů se srdečním selháním od 5 do 10 dnů, přitom čtvrtina pacientů je znovu přijata do nemocnice během následujících 30 dní.2,3 Časté a opakující se hospitalizace ale nelze brát jako běžnou součást života se srdečním selháním. Pokud vaše potíže přetrvávají, konzultujte se svým lékařem nové možnosti léčby.

Hlavní důvody častých hospitalizací

Pokud se ptáte, proč k nim dochází, a nevíte si rady s tím, co děláte špatně, dejte si pozor na tyto věci:

  • Vynechávání pravidelných kontrol4
    Pro každého pacienta s chronickým srdečním selháním je zásadní být v kontaktu s lékařem. Ten totiž hraje důležitou roli nejen v nastavení zdravého životního stylu a doporučeného režimu, ale také léčby. Jednou z nejčastějších příčin rozvoje srdečního selhání je zanedbaná péče po prodělaném infarktu, pamatujte proto na důležitost pravidelných prohlídek.

  • Nedodržování režimových opatření4
    Dodržování správně nastaveného režimu je vhodným způsobem, jak pomáhat tělu se zvládnutím srdečního selhání.5 Režimová opatření jako zdravý pohyb, vhodný jídelníček a pravidelná měření tlaku a pulsu vám mohou ušetřit mnoho starostí. Spolu s účinnou a správně nastavenou léčbou jsou klíčem ke spokojenému životu se srdečním selháním.1 Jaká konkrétní režimová opatření dodržovat, se můžete dočíst zde. Vždy je ale také konzultujte se svým lékařem, který dle vašeho zdravotního stavu vyhodnotí, jaké aktivity jsou pro vás nejvhodnější.


Pokud vás projevy srdečního selhání limitují i přesto, že se léčíte, zeptejte se svého lékaře na nové metody léčby, které by vám mohly ulehčit. Chronické srdeční selhání vás nemusí odsoudit k životu strávenému v nemocnici, nebojte se tedy otevřít novou kapitolu vaší léčby. Pamatujte na to, že zdravý životní styl je sice pevný základ, ale bez účinných léků se neobejdete.

 

Zdroje:
1 CORLISS, J. How it’s made: Cholesterol production in your body. In: Health.harvard.edu [online]. 2017 [cit. 2021]. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-its-made-cholesterol-production-in-your-body:
2 PONIKOWSKI, P. et al. Heart failure. Preventing disease and death worldwide [online]. 2014 [cit. květen 2021]. Dostupné z: https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/WHFA-whitepaper-15-May-14.pdf
3 DHARMARAJAN, K. et al. Diagnoses and Timing of 30-Day Readmissions after Hospitalization For Heart Failure, Acute Myocardial Infarction, or Pneumonia. JAMA [online]. 2013, Jan 23/30 [cit. květen 2021]. Dostupné z: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1558276
4 PONIKOWSKI, P. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal [online]. 2016, 37(27), 2129–2200 [cit. únor 2021]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128
5 ŠPINAR, J. et al. Summary of the 2016 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa [online]. 2016, 58, e530–e568 [cit. květen 2021]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865016300996, česká verze na https://actavia.e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2016/05/27.pdf