1_Vysoky cholesterol tise skodi.jpg

Vysoký cholesterol tiše škodí, aniž byste to poznali. Hlídejte si správnou hladinu

Zvýšený cholesterol se netýká pouze milovníků tučných a smažených jídel. V české populaci ho má 7 z 10 lidí1, často o tom ani nevědí. Vysoký cholesterol totiž nebolí a dlouhou dobu se nijak neprojevuje. Postupně zanáší cévy a jednoho dne nás může v podobě náhlé kardiovaskulární příhody připravit o to nejcennější – možnost užívat si života plnými doušky a trávit čas s našimi blízkými. Vysoký cholesterol se dá zjistit jen z vyšetření krve. Jeho bezpečnou hladinu by si měl hlídat každý z nás už od mládí. Pravidelným kontrolováním hladiny cholesterolu se můžeme vyhnout zbytečným onemocněním srdce a cév – ta jsou v České republice nejčastější příčinou úmrtí.2

Většinu cholesterolu si tělo vyrábí samo

Věděli jste, že přibližně 60–80 % cholesterolu si tělo vytváří samo?3 Jako stavební látku jej totiž potřebují všechny buňky v těle. Chráněni před ním proto nejsou ani vyznavači zdravého životního stylu. V mládí si naše tělo s cholesterolem zpravidla poradí, s přibývajícím věkem nebo vlivem dalších onemocnění či rizikových faktorů se ale přirozeně zhoršuje kondice našich cév a cholesterol se začíná více usazovat. Pokud je ho více, než si stav našich cév může dovolit, našemu tělu škodí – plíživě, ale dlouhodobě a s o to větší razancí se poté projeví.

Ptejte se na hladinu cholesterolu na pravidelných prohlídkách

Hladinu vašeho cholesterolu může zjistit lékař na základě krevních testů. Vyšetření krevních tuků je povinnou součástí pravidelných preventivních prohlídek v 18, 30, 40, 50 a 60 letech.2 Pokud se u vás objevují některé z rizikových faktorů rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, pak je třeba si cholesterol hlídat mnohem častěji než jednou za dekádu. Patří mezi ně například:

• výskyt infarktů a srdečních příhod v rodině,
• zvýšený cholesterol u rodinných příslušníků,
• vysoký krevní tlak,
• cukrovka – diabetes,
• obezita,
• kuřáctví.

Je na vás, abyste s lékařem pravidelně konzultovali svůj zdravotní stav a dispozice k rozvoji těchto onemocnění. Hladinu cholesterolu je třeba si hlídat po celý život, ať už se u nás vyskytují rizikové faktory, nebo ne – s věkem a množstvím rizikových faktorů se totiž kondice našich cév a hladina cholesterolu zásadně mění. Pokud ale rizikové faktory máte, dávejte na sebe pozor o to víc.4

Hlavní nebezpečí vysokého cholesterolu je v tom, že nebolí a dlouho na sebe nijak neupozorní.2 Zajímejte se proto o jeho hladinu dříve, než na sobě pocítíte jeho důsledky – ty mohou být fatální. Může se jednat například o:

• náhlou koronární smrt,
• chronické srdeční selhání,
• anginu pectoris,
• aneurysma aorty,
• mozkovou mrtvici,
• tranzitorní ischemickou ataku,
• ischemickou chorobu dolních končetin, která často končí amputací.5

Prevencí proti vysokému cholesterolu je do určitého věku vhodný životní styl a pravidelné sledování jeho hladiny. K vysokým hodnotám škodlivého LDL cholesterolu ale přispívají i genetické predispozice a další rizikové faktory jako například kouření, konzumace alkoholu, stres, věk, cukrovka a vysoký krevní tlak. Ty většinou zvýší hladinu natolik, že už si pouze s úpravou životosprávy nevystačíme. Na řadu pak přichází snižování za pomoci léků. Více informací o vhodných hodnotách cholesterolu najdete v článku Hladina cholesterolu: Proč platí čím nižší, tím lepší.2

Zdroje:
1. CÍFKOVÁ, Renata. 30-year trends in major cardiovascular risk factors in the Czech population, Czech MONICA and Czech post-MONICA, 1985 – 2016/17 [online]. May 11, 2020 [cit. 15. 3. 2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232845
2. IKEM. Cholesterol a triglyceridy [online]. [Cit. 26. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/cholesterol-a-triglyceridy/a-1990/
3. CORLISS, Julie. How it’s made: Cholesterol production in your body [online]. 2017 [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-its-made-cholesterol-production-in-your-body
4. Healthline. Risk factors [online]. [Cit. 26. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/atherosclerosis#risk-factors
5. Healthline. Cholesterol test [online]. [Cit. 26. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/cholesterol-test