14_o vysokem cholesterolu.jpg

Rozhovor s odborníkem: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., o vysokém cholesterolu

Vysoký cholesterol trápí 7 z 10 lidí a často o tom ani nevědí. Právě on způsobuje onemocnění srdce a cév, která jsou v České republice jednou z nejčastějších příčin úmrtí.1,2 O tom, proč je nebezpečný, mluvila v Českém rozhlase profesorka Hana Rosolová z Centra preventivní kardiologie Plzeňské fakultní nemocnice.

 

Co je to cholesterol a proč se rozděluje na dobrý a zlý?
Cholesterol je v podstatě jen jeden. Je to velmi důležitá látka pro náš organismus, například pro vznik řady hormonů. Na druhou stranu, pokud je cholesterolu v krvi moc, může se nám ukládat do stěn tepen, třeba srdečních, mozkových a jiných, a může je uzavírat. Tvoří se tam tzv. aterosklerotické pláty. My se tedy musíme snažit mít takovou hladinu, která nám nebude škodit.

Jaký je rozdíl mezi HDL, tzv. „hodným“, a LDL, tzv. „zlým“ cholesterolem?
Pojmenování vychází z anglických slov „high density lipoprotein“, to znamená bílkovina, která má vysokou hustotu, a ten druhý, LDL, je „low density lipoprotein“, což je jiná bílkovina o nízké hustotě – obě tyto bílkoviny přenášejí cholesterol po těle, i když jiným způsobem. Cholesterol je ale pořád jen jedna molekula. Cholesterol, který je nesen bílkovinou HDL, je nesen pryč z organismu, pryč z našich cév do jater, kde se zpracuje do žlučových kyselin a odchází stolicí ven. Proto se mu říká „hodný“ vzhledem k ateroskleróze – cholesterol vlastně pomáhá odbourat a vyloučit z těla ven. Zatímco ten LDL je nesen v krvi bílkovinou o nízké hustotě do orgánů a do stěn tepen a tam se poté tvoří aterosklerotický plát.

Jaká je správná nebo hraniční hladina cholesterolu? A zásadní je tedy ten LDL cholesterol?
Ano, jde nám hlavně o LDL cholesterol, který se ukládá do tepen. U relativně zdravého člověka stačí, když je pod hodnotou 3 mmol/l. Když je ale člověk nemocný a má například vysoký krevní tlak, je kuřák, diabetik, nebo je dokonce po infarktu, tedy člověk po nějaké zdravotní komplikaci aterosklerózy, tak tam už chceme nižší hladinu. Proto je důležité stanovit u každého pacienta celkové kardiovaskulární riziko podle jeho rizikových faktorů a přidružených chorob. Když je jeho riziko střední, tak chceme, aby měl LDL pod 2,6. Pokud je ve vysokém riziku, chceme, aby měl hodnotu pod 1,8, a pokud je ve velmi vysokém riziku, tam je to 1,4. Čím vyšší je riziko, čím víc je člověk nemocný, tím nižší chceme hodnotu LDL cholesterolu.

Kde se cholesterol bere? Vytváří si ho tělo samo, nebo ho přijímáme s potravou?
Zvláštní je to, že dvě třetiny cholesterolu si vytváří tělo samo. Vyrábí si ho každá buňka a nejvíce buňka jaterní. Jedna třetina se ale přijímá potravou. Takže jsou dva zdroje cholesterolu: potrava a vlastní produkce. Dieta, která omezí cholesterol, nám jenom částečně upraví hladinu cholesterolu. A má-li někdo poruchu v metabolismu, třeba má málo receptorů, které vychytávají cholesterol a odnášejí ho do jater, tak tam samozřejmě nepomůže tolik dieta, tam už musíme zasáhnout farmakologicky na produkci cholesterolu.

Pozná člověk sám na sobě, že má vysoký cholesterol?
Vůbec ne. Žádné příznaky to nemá. Proto ho také Američané nazývají „tichý zabiják číslo 1“ – Silent killer number one, protože nemáme nic jiného než si ho nechat změřit v krvi.

Pokud je při posledních kontrolách cholesterol dobrý, léky se prý musí brát dál; proč?
Ano, je to jednoduché, je to podobné jako při léčbě vysokého krevního tlaku. My umíme hypertenzi a hypercholesterolemii léčit, ale neumíme je vyléčit. Takže kdyby se statiny (léky na cholesterol) vysadily, cholesterol by zase postupně šel nahoru. Stejně tak, když se vysadí antihypertenziva, stoupá krevní tlak. Čili je to doživotní léčba.

 

Zdroje:
1. Česká internistická společnost 2020. Nepodceňujme v době „covidové“ potřebu snižování LDL-C [online]. [Cit. 3. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.cisweb.cz/blog/nepodcenujme-v-dobe-covidove-potrebu-snizovani-ldl-c
2. European Commission. State of Health in the EU. Česká republika: zdravotní profil země 2017 [online]. [Cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/health/
3. ČRo Plzeň – Co vás zajímá, 31. 8. 2021. Rozhovor s profesorkou MUDr. Hanou Rosolovou